vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Het primair onderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage: het schoolfonds.

Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die de school toch belangrijk vindt voor de kinderen. Hierbij valt te denken aan sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, excursies, sporttoernooien, verzekering, enz.

 

De ouderbijdrage bedraagt € 25,- per jaar, plus €30,-voor de schoolreis.

De factuur ontvangt u via wiscollect.

 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar toch is het belangrijk dat alle ouders een bijdrage leveren aan het schoolfonds.

Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, kan de ouder dit op school kenbaar maken.

* n.b. kamp is een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum. Alle leerlingen nemen hieraan deel.