Sociale emotionele ontwikkeling en Burgerschap

Kwink:

Kwink methode voor sociaal-emotioneel leren  

Als ouder wil u graag weten wat uw kind op school leert. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo'n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee sociaal- emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.  

Kwink methode voor sociaal-emotioneel leren  

Als ouder wil u graag weten wat uw kind op school leert. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo'n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee sociaal- emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.  

 

Als school richten we ons ook op burgerschap.

Dit wordt onderverdeeld in de volgende vier thema’s:

1. sociale competentie

2. openheid naar samenleving

3. waarden, normen en democratie

4. school als oefenplaats

 

Met alle genoemde thema’s houden we ons op school bezig.

 

Voorbeeld bij thema 1.
Kinderen spelen en werken samen. Kinderen lossen op een goede manier conflicten op (zie schoolregels en tegengaan van pestgedrag)

 

Voorbeeld bij thema 2.
We werken met ‘Nieuwsbegrip’, waarin allerlei actuele gebeurtenissen voor begrijpend lezen worden gebruikt.

 

Voorbeeld bij thema 3.
Kinderen leren keuzes te maken, leren naar anderen te luisteren. Bij geschiedenis komen staatsvormen en democratie aan de orde.

 

Voorbeeld bij thema 4.
Kinderen leren zelfstandig taken uit te voeren en verantwoordelijkheid te dragen (zelfstandig werken).
Ze leren zich aan regels te houden. Kunnen elkaar daarop aanspreken.
Denken zelf mee bij het opstellen van groepsregels.