Aanmelden en toelatingsbeleid

 

Iedere schooldag zet ons team zich in om ervoor te zorgen dat uw kind tot groei komt. Hiervoor zijn zelfstandigheid en zelfvertrouwen belangrijk. Bovendien zien we in de verschillende achtergronden van leerlingen kansen om elkaar te versterken. Respect, veiligheid en gelijkheid staan centraal. Daar werken we met elkaar aan.

 

    

De wettelijke leeftijd om uw kind in te schrijven is 3 jaar het is niet toegestaan om een leerling eerder in te schrijven. 

 

U kunt zich via de website voor een rondleiding aanmelden, of u kunt een e-mail sturen naar adiministatie@de-akkers.nl in beide gevallen wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen. 

 

U bent ook welkom om op school langs te komen als u al besloten heeft om uw kind bij ons in te schrijven. U kunt zich dan melden bij de administratie. 

 

Op het moment dat u uw kind aangemeld heeft, wil dit nog niet zeggen dat uw kind definitief op onze school geplaatst wordt. Pas als u een inschrijfformulier ondertekend heeft, is dit het geval. 

 

Kleuters die ingeschreven zijn mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden 5 maal komen wennen. De bouwcoördinator van de onderbouw stuurt een kaartje met de data dat de leerlingen op school verwacht worden. Tijdens deze wendagen worden geen observaties verricht.

Er wordt verwacht dat u kind zinderlijk is, pas dan kunt uw kind ingeschreven worden in de kleutergroep.

Is uw kind doorgaans zindelijk maar heeft het  tussendoor een ongelukje, dan zult u gebeld worden om uw kind te verschonen. De leerkrachten zijn hiertoe niet bevoegd in verband met de privacy van het kind. 

 

 

Kinderen die van een andere school komen, kunnen pas ingeschreven worden nadat de school contact opgenomen heeft met de oude school. De internbegeleiders van beide scholen gaan in gesprek, zodat wij kunnen beoordelen of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden, dat hij/zij nodig heeft.

 

Van u wordt verwacht dat u de oude school ervan op de hoogte brengt dat u uw kind bij onze school aangemeld heeft. 

 

Ook wordt van u verwacht dat u ermee akkoord gaat dat de school informatie opvraagt bij de oude school. U heeft informatieplicht. Wij kunnen daarna uw kind inschrijven, mits wij de zorg die en het onderwijs dat uw kind nodig heeft, kunnen bieden. 

 

Wij hanteren de wettelijke termijn van 6 weken na aanmelding. Binnen deze termijn nemen wij contact met u op voor een afspraak. U krijg dan te horen of de school tot inschrijving over gaat. De inschrijving maken we dan direct in orde en we spreken af op welke datum uw kind start op onze school. 

 

Soms komt het voor dat, door de grootte of samenstelling van een groep, besloten is om daar geen kinderen meer voor in te schrijven.  

 

Op dit moment zijn er geen wachtlijsten. Op het moment dat hier wel sprake van is, zullen we het vermelden op deze pagina van de website. Wij hebben geen voorrangsbeleid.  

Voor groep 6 is het op dit moment niet mogelijk om uw kind in te schrijven.

 

School ondersteuning profiel: 

2 maal per week is er een fysiotherapeute aanwezig voor leerlingen die problemen hebben met de fijne motoriek. 

 

Op maandag is de hele dag een logopediste aanwezig voor extra taal- en spraakondersteuning.

 

2 maal per week werken leerlingen met een kleine leerachterstand in kleine groepjes met een leerkracht die daar specifiek voor ingehuurd is.