Ouderkamer

De ouderconsulente organiseert diverse activiteiten voor ouders, te weten koffieochtenden, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, educatieve ouder- en kindactiviteiten
Wist u dat onderzoek aantoont, dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kind? Het helpt als ouders zich betrokken voelen bij de school.

 

Wij begrijpen dat de betrokkenheid toeneemt, als u als ouders weet wat er van u verwacht wordt in de schoolloopbaan van uw kind. En als u zich welkom voelt om de school in te komen. Hiervoor hebben wij een medewerker ouderbetrokkenheid aangesteld: mevrouw Farida el Yakoubi.

 

De ouderconsulent werkt met ouders van leerlingen in de leeftijd van 2½ -tot 12 jaar. U kunt bij haar zowel individueel als in groepsverband terecht. Zo kan zij u helpen bij het overhoren van het huiswerk van uw kind of het leren plannen in de agenda. Ook over opvoedingsvragen denkt zij met u mee.

 

De medewerker ouderbetrokkenheid kan u met de schoolmaatschappelijk werker of bijvoorbeeld de buurtcoach in contact brengen, als u dit wilt.

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Dan is het fijn als er een cursus of workshop te volgen is, waar u meer informatie krijgt, bijvoorbeeld over gezond eten of over omgaan met de emoties van uw kind. De medewerker ouderbetrokkenheid organiseert dit soort opvoedcursussen en workshops.

 

Tot slot is mevrouw El Yakoubi intermediair van Jeugdfonds Sport en Cultuur en kan aanvragen voor uw kind(eren) indienen. Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij haar terecht.