Leerlingenraad

Leerlingen praten vanaf groep 5 mee in de leerlingenraad. Ze brengen ideeën in vanuit de klassen. Zo leren ze zorg te dragen voor zichzelf, elkaar én de school. Vanuit de groepen 5 tot en met 8 zijn 2 leerlingen per groep vertegenwoordigd in de leerlingenraad.

Zij komen maandelijks bij elkaar. Samen met de directie wordt er gepraat over diverse onderwerpen.