Wat te doen bij een klacht:

In het onderstaand document kunt u lezen wat u kunt doen bij een klacht.

 

U kunt ook contact opnemen met de directie.

Josty Verhulst: josty.verhulst@stichtingboor.nl 

 

Wilt u liever eerst in gesprek met de vertrouwenspersoon neem dan contact op met Conny de Roo: c.roo@de-akkers.nl 

 

 

 

Klachten en klachtenregelingen

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht gericht is.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kun u zich wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg.

 

Uw klacht kunt u per e-mail aan haar sturen naar: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

 

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Iedereen die een klacht heeft over BOOR kan altijd een klacht indienen bij de LKC. Als niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR is gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.

 

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een neutrale persoon, dan kunt u de contactpersoon op uw school(locatie) benaderen. De contactpersoon is een eerste aanspreekpunt met verwijsfunctie naar één van de navolgende externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR:

Download