Ouders

Goed onderwijs maken we samen mogelijk. Dat betekent: we gaan in gesprek met elkaar en werken aan dezelfde doelen. Ouders kunnen op onze school vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderbetrokkenheidsgroep.