Medezeggenschapsraad

Onze school is van ons allemaal, we voelen als één familie. Hiervoor vinden wij het belangrijk om uw mening als ouders over belangrijke zaken te horen. De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen.

 

 Daarnaast geeft de MR ook zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen.

 

De MR bestaat uit vier leden. De helft van de leden bestaat uit ouders van onze school, de andere helft is afkomstig uit het team. In dit schooljaar bestaat de raad uit de volgende personen:

Oudergeleding 

Mevrouw De Haan

De Heer Mouchoir

  

Personeelsgeleding

Annemarie Prins

Conny de Roo

 

De MR vergadert 6 keer per jaar. Ouders kunnen zich voor deze vergaderingen melden als toehoorder.

Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad? Mail dan naar:  mr@de-akkers.nl