Burgerschap

Als school richten we ons ook op burgerschap. Dit wordt onderverdeeld in de volgende vier thema’s:

1. sociale competentie

2. openheid naar samenleving

3. waarden, normen en democratie

4. school als oefenplaats

 

Met alle genoemde thema’s houden we ons op school bezig.

 

Voorbeeld bij thema 1.
Kinderen spelen en werken samen. Kinderen lossen op een goede manier conflicten op (zie schoolregels en tegengaan van pestgedrag)

 

Voorbeeld bij thema 2.
We werken met ‘Nieuwsbegrip’, waarin allerlei actuele gebeurtenissen voor begrijpend lezen worden gebruikt.

 

Voorbeeld bij thema 3.
Kinderen leren keuzes te maken, leren naar anderen te luisteren. Bij geschiedenis komen staatsvormen en democratie aan de orde.

 

Voorbeeld bij thema 4.
Kinderen leren zelfstandig taken uit te voeren en verantwoordelijkheid te dragen (zelfstandig werken).
Ze leren zich aan regels te houden. Kunnen elkaar daarop aanspreken.
Denken zelf mee bij het opstellen van groepsregels.